MMH


Öppnar igen

hösten


2022


Garnisons- och luftvärnsmuseet kommer att öppnas upp i ny form och under nytt namn Militärmuseum Halmstad.


Men även om själva museet är stängt under uppbyggnaden kommer vi ha aktiviteter på krigshistoriska platser runt om i länet. Mer information kommer inom kort!


Ett militärhistoriskt arv


Militärmuseum Halmstad förvaltar idag statens rikssamling av luftvärnskanoner. Samlingen innehåller samtliga pjäser som använts inom svenskt luftförsvar under hela 1900-talet.


Som gränslandskap mellan Danmark och Sverige har Halland också en rik krigshistoria från dansk-svenska krigen, med bland annat flera välbevarade slagfält, fästningar och fältbefästningar.


Militärmuseum ser det som en viktig uppgift att lyfta denna ofta bortglömda och föga utforskade del av historien.

Luftvärn och infanteri


Genom sina medlemmar förvaltar Militärmuseum Halmstad traditioner från de förband som varit verksamma i Halland och Halmstad, och deras äldre föregångare. I första hand har vi föremål från I16, IB16 och Lv6, men även äldre föremål finns i samlingarna.